Indywidualne
podejście

Nowoczesne reguły zarządzania w naszej firmie zapewniają Państwu profesjonalną obsługę. Otwartość na potrzeby Klientów jest naszym atutem.

Krótkie
terminy

„Czas to pieniądz” jest jedną z maksym naszej firmy. Stąd dokładamy wszelkich starań, aby gotowy produkt jak najszybciej dotarł do Klienta.

Zapewniamy
transport

Rozbudowana logistyka wychodząca naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, umożliwia sprawną i bezproblemową wysyłkę towarów w każdy region kraju.

 
 
RODO
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Panu przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem przez JAG PPH Spółka z o.o. z siedzibą w Liskowie, zwanym dalej JAG.
 
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez JAG
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAG PPH Spółka z o.o., ul. Słoneczna 6, 62-850 Lisków, tel. 62 763 41 35, e-mail: rodo@jag.pl.

2. JAG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) realizacji zawartej z JAG umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia  (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia) b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na JAG w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), c)marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez JAG (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a i f Rozporządzenia), d) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia), e) wewnętrznych celów administracyjnych JAG, w tym statystyki i raportowania, f) w celu administrowania serwisem www.jag.pl, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z użytkownikami serwisu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia, g) określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu na podstawie Art.6 ust.1 lit. f.
 
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2., Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj: a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z JAG umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JAG w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JAG, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, e) w zakresie monitoringu wizyjnego przez 14 dni (maksymalnie do 90) dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

5. W związku z przetwarzaniem przez JAG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.. 15 Rozporządzenia, b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez JAG Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcie i realizacji umowy z JAG, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Znajdź nas na Twiterze
Twitter
Jesteśmy na GMB
GMB
Zapraszamy na nasz blog
BLOG